ເຝິກອົບຮົມ ອາສາສະໝັກເພື່ອນຊ່ວຍເພື່ອນ ຊຸດທີ 1 ປີ 2012

15 ກັນຍາ 2014
ເຝິກອົບຮົມ ອາສາສະໝັກເພື່ອນຊ່ວຍເພື່ອນ ຊຸດທີ 1 ປີ 2012

ສະບາຍດີ.......! ນ້ອງໆທີ່ສົນໃຈຢາກເຂົ້າມາເປັນ ອາສາສະໝັກ ເພື່ອນຊ່ວຍເພື່ອນ ຫຼື ອາສາສະໝັກ ຂອງສູນສຸຂະພາບ ແລະ ພັດທະນາໄວໜຸ່ມ. ຖ້າຫາກວ່າສົນໃຈ...ລອງມາອ່ານຂໍ້ມູນນີ້ ເບິ່ງກ່ອນ..................!!!!!!! ນີ້ແມ່ນການ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ອາສາສະໝັກ ເພື່ອນຊ່ວຍເພື່ອນ ຊຸດທີ 01/12 ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂື້ນໃນຄັ້ງວັນທີ 17 ຫາ 25 ພະຈິກ ເຊິ່ງຫາກໍ່ຜ່ານໄປບໍ່ດົນມານີ້.....ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຝຶກອົບຮົມຜ່ານມາ ໃນໄລຍະ 5 ມື້ນີ້...ເຊິ່ງພວກເຮົາເຫັນໄດ້ວ່າ ນ້ອງໆອາສາສະໝັກທີ່ອາໃສຢູ່ໃນຫໍພັກໂຮງຮຽນແມ່ນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ສົນໃຈທີ່ຢາກຈະເຮັດກິດຈະກຳຫຼາຍ ເພາະວ່ານ້ອງໆເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ເຄີຍ...

ຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບບັນດາອໍານາດການປົກຄອງໃນ 7 ຕົວເມືອງ.

15 ກັນຍາ 2014
ຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບບັນດາອໍານາດການປົກຄອງໃນ 7 ຕົວເມືອງ.

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳປະຈໍາ ປີ 2013 ແລະ ຮ່ວມ​ກັນວາງແຜນກິດຈະກຳນອກສະຖານທີ່ສຳລັບ 7ເມືອງ, ໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ປີ 2014. ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ຮ່ວມກັບບັນດາເມືອງ ເປົ້າໝາຍ ໃນການລົງກິດຈະກໍາ ຂອງສູນສຸຂະພາບ ພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມ ທັງໝົດ 5ຄັ້ງ

ບັນຍາກາດໃນການເຮັດກິດຈະກໍາໃຫ້ຂໍ້ມູນສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ

15 ກັນຍາ 2014
ບັນຍາກາດໃນການເຮັດກິດຈະກໍາໃຫ້ຂໍ້ມູນສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ

ຜ່ານການສະຫລຸບຂໍ້ມູນຂອງປີ 2012 ແລະ ສະເໜີແຜນປີ 2013 ຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງ 7 ເມືອງແລ້ວ ທີມງານ Outreach ກໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການປະສານງານ ແລະ ລົງເຮັດກິດຈະກໍາຕາມໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງງານຕ່າງໆທີ່ທາງທີມງານໄດ້ວາງແຜນຮ່ວມກັນ. ສະນັ້ນທາງທີມງານຈື່ງໄດ້ນໍາຮູບພາບການເຄື່ອນໃຫວຂອງກິດຈະກໍາມາຟາກໝົດທຸກຄົນທີ່ຕິດຕາມຂ່າວຂອງ ສູນສຸຂະພາບ ແລະ ພັດທະນາໄວໜຸ່ມຢູ່ເຊີ່ງມີລາຍຊື່ ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງງານດັ່ງນີ້: ໂຮງຮຽນ ການຊ່າງລາວ-ເຢຍລະມັນ, ໂຮງຮຽນ ວິຊາຊີບລາວ-ເກົາຫລີ, ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາຊ້າງ, ວິທະຍາໄລຄູ ສິນລະປະ,...